Thạc sĩ: Phạm Văn Ngọc

Địa chỉ:

Cơ quan: Khoa Khoa học cơ bản Trường Cao đẳng Công Thương Miền trung

Nhà riêng: Khu phố Phước Hậu 2, phường 9, Tuy Hoà, Phú Yên.

Điện thoại:

0989.399.871

Skype:

LeoTeaching

Email:

phamvanngoc@tic.edu.vn

Facebook:

Phạm Văn Ngọc

Giới thiệu về Thạc sĩ: Phạm Văn Ngọc

Thầy  Phạm Văn Ngọc tốt nghiệp Thạc sĩ  chuyên ngành: Kinh tế chính trị, tại trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

. Có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy.

Đại học

Tốt nghiệp Đại học năm 2003 chuyên ngành: Chính trị tại Trường Đại học Quy Nhơn.

Thạc sĩ

Tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2013 chuyên ngành: Kinh tế chính trị; Tại: Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Quá trình công tác

Từ tháng 01/2005 – 7/2017: Công tác tại Khoa Lý luận chính trị, trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa

Từ tháng 8/2017 – nay: Công tác tại Khoa Khoa học cơ bản, trường Cao đẳng Công thương Miền Trung

Khen Thưởng

[1] Giáo viên giỏi. Năm: 2008; 2009; 2011; 2013; 2014; 2015

[2] Chiến sĩ thi đua. Năm 2014

  1. THÔNG TIN CÁ NHÂN

  Họ và tên:         Phạm Văn Ngọc

  Giới tính:          Nam

  Năm sinh:         20/7/1980

  Nơi sinh:          Thái Bình

  Quê quán         An Đồng, Quỳnh Phụ, Thái Bình

  Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:              Giáo dục chính trị; Tại: Trường Đại học sư phạm Quy Nhơn

  Đơn vị công tác:          Khoa Khoa học cơ bản; Trường Cao đẳng Công thương Miền Trung

  Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Kinh tế chính trị; Tại: Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

  1. DẠY CHUYÊN NGÀNH

  Các môn lý luận chính trị

  1. CÁC HỌC PHẦN & MÔN GIẢNG DẠY

  [1] Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Năm bắt đầu dạy: 2007, Đối tượng: Sinh viên năm 1

  [2] Tư tưởng Hồ Chí Minh, Năm bắt đầu dạy: 2008, Đối tượng: Sinh viên năm 2

  [3] Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Năm bắt đầu dạy: 2008, Đối tượng: Sinh viên năm 2

  [4] Kinh tế chính trị, Năm bắt đầu dạy: 2010, Đối tượng: Sinh viên năm 1

  [5] Chính trị, Năm bắt đầu dạy: 2007, Đối tượng: Sinh viên năm 1

  1. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

  Kinh tế chính trị và Tư tưởng Hồ Chí Minh

  1. NGOẠI NGỮ: Tiếng Nga
  2. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ: Khu phố Phước Hậu 2, Phường 9, TP Tuy Hòa, Phú Yên

  Điện thoại:         Mobile: 0989399871

  Email:  phamvanngoc@tic.edu.vn

  1. QUÁ TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ CÔNG TÁC

  01/2005 – 7/2017: Công tác tại Khoa Lý luận chính trị, trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa

  8/2017 – nay: Công tác tại Khoa Khoa học cơ bản, trường Cao đẳng Công thương Miền Trung

  1. ĐỀ TÀI NCKH

  [1] Đề tài cấp cơ sở: Biên tập tài liệu bổ sung nội dung Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào Giáo trình Chính trị TCCN. Chủ nhiệm: ThS. Lê Thị Thiện Ý. Thành viên: CN. Phạm Văn Ngọc; CN. Lê Xuân Trường; Năm: 2012.

  [2] Đề tài cấp cơ sở: Tổng hợp một số tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu học phần tư tưởng Hồ Chí Minh. Chủ nhiệm: ThS. Phạm Văn Ngọc. Thành viên: CN Lê Thị Hợi; Năm 2014

  [3] Đề tài cấp cơ sở: Tài liệu bổ sung các Nghị quyết của Đảng khóa XI vào học phần Đường lối cách mạng của ĐCSVN. Chủ nhiệm: ThS. Lê Thị Thiện Ý. Thành viên: ThS. Phạm Văn Ngọc; Năm 2014

  1. CÁC BÀI BÁO & BÁO CÁO KHOA HỌC

  – Trong nước:

  + [1] Tham luận: “Cách mạng Tháng Mười Nga và thời đại ngày nay”. Tác giả: Phạm Văn Ngọc, Hội thảo khoa học cấp tỉnh. Trang: 85-90. Năm 2017.

  – Quốc tế:

  1. GIÁO TRÌNH, BÀI GIẢNG ĐÃ XUẤT BẢN
  2. KHEN THƯỞNG

  [1] Giáo viên giỏi. Năm: 2008; 2009; 2011; 2013; 2014; 2015

  [2] Chiến sĩ thi đua. Năm 2014